Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2013

9670 c45a 500
Reposted fromLaColie LaColie
8239 877a 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaughrrr ughrrr
5706 2e8d
Reposted from21gramow 21gramow viaoskarowy oskarowy
3060 7f45
Reposted from21gramow 21gramow viaoskarowy oskarowy

November 30 2013

6606 97af
Reposted bylillopop lillopop
6605 a7cd
Reposted bysusijaughrrr
4472 1a99
4471 6e32
4467 d7cb
4464 c1d6
4463 92b7
4462 4c24
Reposted byczarnefantazjeHerBlackWingsryduchla-lunaredshadow
4457 739c
4455 29cf
Reposted bydreamforeverchiverly
4453 2081
Reposted bydreamforevernjomnaeliennchiverlypowerofloveforever
4450 b905
Reposted byzgryzpaznokciechiverlymarceline777
4447 3abb

November 26 2013

Wyobraź sobie, że zdobyłaś nagrodę w konkursie:
Każdego ranka na Twoim koncie pojawi się 86 400 zł.
Nagroda ta ma jednak określone zasady,
tak jak w każdej grze.
Pierwsza zasada jest taka,
że wszystko to, czego nie wydasz w ciągu dnia,
będzie Ci zabrane,
nie możesz także przelać pieniędzy na inne konto.
Druga zasada jest taka,
że bank może zakończyć grę bez ostrzeżenia,
w każdej chwili może powiedzieć:
to koniec i zamknąć konto bez oferowania nowego.
Co byś zrobiła?
Zakładam, że kupiłabyś wszystko, czego pragniesz,
nie tylko sobie, ale także bliskim Ci osobom,
starałabyś się wydać kwotę do ostatniego grosza.
Ta gra jest prawdziwa
i każdy z nas ma takie „magiczne konto”,
tyle tylko, że nie pamiętamy o nim.
Tym magicznym kontem jest czas.
Codziennie rano budząc się, dostajemy 86 400 sekund
do przeżycia,
i zasypiając, tracimy je bezpowrotnie.
To, czego nie przeżyłyśmy, po prostu znika...
„Wczoraj” jest nie do odrobienia...
Każdego ranka od nowa dostajemy 86 400 sekund,
ale także każdego dnia
bank bez ostrzeżenia może przestać nam ten czas dawać.
Więc co zrobisz z danym Ci czasem?
Ile jest dla Ciebie wart? I jak go wykorzystasz?
— A. Witkowska
Reposted fromloveisblind loveisblind viapuremind puremind

November 25 2013

9806 9765 500
ba dum tsss...
Reposted frommajenki majenki viaughrrr ughrrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl